Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie w związku z uruchomieniem produkcji nowego innowacyjnego produktu X-Homebox – dom modułowy.

Firma realizuje projekt pt. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie w związku z uruchomieniem produkcji nowego innowacyjnego produktu X-Homebox – dom modułowy.,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Głównym celem projektu jest rozwój firmy, poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość całkowita projektu: 2 234 910,00 zł
Wartość dofinansowania: 999 350,00 zł