Rozwój działalności eksportowej firmy WASCOVILLA poprzez promowanie produktów na rynkach zagranicznych

Firma realizuje projekt pt. Rozwój działalności eksportowej firmy WASCOVILLA poprzez promowanie produktów na rynkach zagranicznych,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Głównym celem projektu jest udział w Programie promocji branży budowy i wykańczania budowli, w efekcie którego nastąpi rozwój działalności eksportowej firmy oraz jej ekspansja na rynki zagraniczne.

Wartość całkowita projektu: 534 250,00 zł
Wartość dofinansowania: 400 687,50 zł