Rozwój działalności eksportowej firmy Wascovilla S.C. na nowe rynki

Firma realizuje projekt pt. Rozwój działalności eksportowej firmy Wascovilla S.C. na nowe rynki,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Głównym celem projektu jest udział w Programie promocji branży budowy i wykańczania budowli, w efekcie którego nastąpi rozwój działalności eksportowej firmy oraz jej ekspansja na rynki zagraniczne.

Wartość całkowita projektu: 210 295,00 zł
Wartość dofinansowania: 157 721,25 zł