Prace B+R prowadzone przez firmę WASCOVILLA S.C. i Politechnikę Koszalińską nad stworzeniem kompleksu rozwiązań systemowych do budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie modułów mieszkalnych konstrukcji drewnianej łączonych na wysokość i długość budynku

Firma realizuje projekt pt. Prace B+R prowadzone przez firmę WASCOVILLA S.C. i Politechnikę Koszalińską nad stworzeniem kompleksu rozwiązań systemowych do budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie modułów mieszkalnych konstrukcji drewnianej łączonych na wysokość i długość budynku,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Główne cele projektu to rozwój nowych technologii i wdrożenie ich do działalności firmy, rozwój firmy, podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi.

Wartość całkowita projektu: 10 842 450,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 335 825,00 zł