Rozwój działalności eksportowej firmy Wascovilla S.C. na nowe rynki

Firma realizuje projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Wascovilla S.C. na nowe rynki”,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Głównym celem projektu jest udział...

Rozwój działalności eksportowej firmy WASCOVILLA poprzez promowanie produktów na rynkach zagranicznych

Firma realizuje projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy WASCOVILLA poprzez promowanie produktów na rynkach zagranicznych”,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Głównym celem projektu...

Prace B+R prowadzone przez firmę WASCOVILLA S.C. i Politechnikę Koszalińską nad stworzeniem kompleksu rozwiązań systemowych do budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie modułów mieszkalnych konstrukcji drewnianej łączonych na wysokość i długość budynku

Firma realizuje projekt pt. „Prace B+R prowadzone przez firmę WASCOVILLA S.C. i Politechnikę Koszalińską nad stworzeniem kompleksu rozwiązań systemowych do budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie modułów mieszkalnych konstrukcji drewnianej łączonych na wysokość i długość budynku”,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie...

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie w związku z uruchomieniem produkcji nowego innowacyjnego produktu X-Homebox – dom modułowy.

Firma realizuje projekt pt. „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie w związku z uruchomieniem produkcji nowego innowacyjnego produktu X-Homebox – dom modułowy.”,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego....